Wat is ...
OWAES?

OWAES is in een door Europa en Vlaanderen gesteund project (European Social Fund) dat de bedoeling heeft nieuwe vormen van activering van geheel of gedeeltelijk werkloze 50+'ers of andere niet volledig actieve bevolkingsgroepen zoals studenten met een onvolledig curriculum, mogelijk te maken. Deze activering concentreert zich rond een sociaal platform in ontwikkeling dat het op een eenvoudige manier moet mogelijk maken om de minder actieve mens (50-plusser, student, ...) opnieuw in contact te laten komen met de arbeidsvraag in de gemeenschap waarin hij vertoeft. Daardoor draagt hij niet alleen bij aan het verminderen van de spanningsgraad op de arbeidsmarkt, maar werkt hij ook aan zijn eigen welzijn en wordt hij actief en positief betrokken bij de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt.

Alle methodes die de activiteitsgraad van de deelnemers verhogen zijn hierbij van belang, niet alleen deze die op de arbeidsmarkt zijn gericht. Werken aan je gezondheid of conditie, aan je kennis, aan je mentale weerbaarheid of aan je sociale netwerk wordt ook expliciet beloond en gestimuleerd.

Aan de andere kant wil het platform ook mogelijkheden bieden aan bedrijven en organisaties om in te spelen op hun eigen noden. Het platform werkt enkel als zowel aanbieders (het minder actieve individu) als vragers (overheden, gemeenschappen, individuen, bedrijven en organisaties) tot een evenwichtige balans kunnen komen die het mogelijk maakt dat er een sociaal-maatschappelijk ecosysteem ontstaat met opportuniteiten aan de vraag- én de aanbodzijde.

OWAES wil een platform zijn dat aanbieders van werk en vorming dichter brengt bij afnemers hiervan en dit op een speelse en niet-dwingende manier. Dat kan om bedrijven en organisaties gaan, maar ook om individuen. De specifieke doelgroep voor de looptijd van het project is 50+'ers en studenten met een onvolledig curriculum in de regio West-Vlaanderen. In een later stadium kan dit worden uitgebreid naar andere kansengroepen en andere regio's. OWAES wil een oase creëren voor zowel aanbieders als afnemers, in de hoop dat dit leidt tot een verbeterde productieactivering in de betrokken regio's.

Om dit alles te realiseren wordt op het platform gebruik gemaakt van speltechnieken (gamification) en een complementair muntsysteem.

Waarom...
Gamification?

Gamification is het gebruik van speltechnieken waarbij het doel niet in het spel zelf gelegen is, maar erbuiten. Het doel is een bepaalde doelgroep te stimuleren actiever om te gaan met een dienst of product. Dat kan gaan over externe doelgroepen (buiten de organisatie of het bedrijf gelegen) of over interne doelgroepen (medewerkers van een bedrijf of organisatie). In beide gevallen hebben speltechnieken hun werking reeds bewezen. Denk voor interne gamification bijvoorbeeld maar aan het iMinds project "Biking to the Moon", of voor externe gamification aan Nike+.

Belangrijk bij elke vorm van gamification is dat het spel aansluit bij iets waar de doelgroep sowieso baat bij heeft. Het moet dus bij de intrinsieke motivatie van de deelnemers aansluiten. Zeker als het doel gedragsverandering en psychologische meerwaardecreatie is, wat bij OWAES het geval is, moet er voor gewaakt worden dat de speltechieken op termijn niet vervreemdend werken. De gamificationlaag in het OWAES platform heeft dan ook als hoofdbedoeling een zetje te geven aan de deelnemers om actiever te worden in het leer- en communicatieproces dat het uiteindelijke doel is. Het opbouwen van een aantrekkelijk profiel en het verwerven van credits is een manier om het communiceren tussen de verschillende partijen gemakkelijker te maken en de zelfwaardering van de betrokkenen te verhogen.

Wat is...
Het creditsysteem?

Het systeem van credits waarmee OWAES werkt functioneert als een complementaire munt. In de meeste gevallen is zo'n complementaire munt nauw verbonden aan een lokale gemeenschap of een sociale belangengroep. In bepaalde gevallen kan zo'n munt ook door lokale, nationale of internationale overheden ondersteund worden, denk bijvoorbeeld aan Torekes in Gent of de WIR in Zwitserland.

Bij complementaire munten wordt er maar zelden een wisselkoers gehanteerd met de klassiek ondersteunde munten omdat het expliciet de bedoeling is dat de munt enkel functioneert binnen de gemeenschap waar ze wordt gebruikt. Op die manier kan je er voor zorgen dat bepaalde activiteiten geconcentreerd blijven binnen de gemeenschap en helpen om deze gemeenschap beter te laten functioneren. LETS zijn typische voorbeelden van dergelijke systemen.

Ook de credits binnen OWAES functioneren op een dergelijke manier. Wie deelneemt aan OWAES kan credits verdienen waarmee hij dan diensten en goederen kan aanschaffen die binnen de gemeenschap circuleren. Op termijn kan dit er voor zorgen dat het zijn eigen niche in het klassieke sociaaleconomisch weefsel kan verwerven waarmee het vervolgens in een bevruchtende relatie kan treden.

Credits zijn dus essentieel voor OWAES. Het zijn de eenheden waar diensten en goederen mee worden ingewisseld. Zij zijn enkel waardevol binnen OWAES, maar naarmate OWAES groeit of vermenigvuldigt kan die waarde steeds groter en diverser worden.

Het platform
In actie