Onze partners

Het ESF-Agentschap is verantwoordelijk voor de uitvoering en goed beheer van de programma's van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Daarnaast beheert het ESF-Agentschap Vlaanderen het Europees Integratiefonds en het Europees Globalisatiefonds.

Jaarlijks ontvangt het ESF-Agentschap Vlaanderen 158 000 000 euro. Dat bedrag wordt ingezet om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Maximaal 50% van dit kapitaal komt van de Europese Unie. De resterende som wordt bijgepast door de Vlaamse Overheid en de private sector.

 

Howest is de promotor van dit project. Op het gebied van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening heeft Howest een stevige reputatie opgebouwd in toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en permanente vorming; steeds met een focus op het werkveld zowel in binnen- als in buitenland.

Dit vertaalt zich enerzijds in Vlaamse, Federale, Europese en internationale projecten in toegepast onderzoek, steeds op vraag van en voor bedrijven en social profit organisaties uit binnen- en buitenland.

Hiervoor zetten we onze onderzoekers (v/m) in die expert zijn en professioneel het werkveld ondersteunen in hun innovatie. Het is hun beroep. Ze zijn of bachelor of master of gedoctoreerd, naargelang de expertise en/of specifieke opdracht.

Door de sterke inbedding in het industriële weefsel en het werkveld in binnen- en buitenland is Howest uitgegroeid tot een lerend en innoverend netwerk. Door deze specifieke ervaring, wordt Howest ook gevraagd om beleidsondersteunend onderzoek te verrichten. Zo worden regelmatig op vraag van de Europese, federale, regionale, provinciale of stedelijke overheid beleidsadviezen uitgewerkt.

Met VOKA vinden we aansluiting bij een belangrijk bedrijfsnetwerk. De premisse van het project is dat niet alleen de werkzoekende vragende partij is in het verhaal. Ook voor bedrijven komt het er op aan de geschikte kandidaten te kunnen overtuigen dat een job bij hen een goede keuze is. OWAES steunt ook op deze zijde van het arbeidsverhaal.

Mentor brengt zijn expertise in stelling met betrekking tot moeilijk te plaatsen werkzoekenden. Specifieke gerichte opleidingen of choaching sessies passen perfect in het schema van OWAES.

Kanaal 127 is als een belangrijke vertegenwoordiger van de sociale economie in Zuid-West-Vlaanderen goed geplaatst om verbindingen te leggen tussen vragers en aanbieders ook in alternatieve tewerkstellingsvormen met begrip voor de specifiek situatie van zowel de beginnende zelfstandige als de zoekende werklustige.