Dienstverleners

Dienstverleners

Nederlands

Het project OWAES is een project dat werd ingediend door de Hogeschool West-Vlaanderen en gesubsidieerd wordt door het Europees Sociaal Fonds (ESF) in functie van de projectoproep voor vernieuwende projecten rond aangepaste arbeidsorganisatie.

Met dit project krijgen 50 plussers de kans om via een digitaal platform hun talenten te benutten en eventueel uit te breiden. Door hun eigen mogelijkheden te leren kennen en te gebruiken herwinnen ze zelfvertrouwen en worden ze positief versterkt zodat ze die talenten mogelijks ook kunnen inzetten in een arbeidscontext of in hun eigen omgeving.

Tegelijk wil OWAES ook hulp bieden aan bedrijven die vaak niet de juiste arbeidskrachten vinden om hun productiepotentieel volop te kunnen benutten. OWAES zet met andere woorden volop in op de arbeidsmarktmismatch. Doordat er ook bedrijven en organisaties deel uitmaken van het platform kunnen vragers en aanbieders elkaar vinden. OWAES wil met andere woorden de productiepuzzel beter helpen vervolledigen.

Nabijheid is daarbij een belangrijk element, enerzijds om praktische redenen, anderzijds om ecologische redenen. Daarom wordt het project eerst regionaal uitgerold (West-Vlaanderen) om later ruimer te verspreiden in Vlaanderen en indien mogelijk ook in de rest van Europa. De mogelijkheid tot meertaligheid is dan ook van bij de aanvang voorzien.

-5

Het OWAES verhaal

Kloven overbruggen

Er is een kloof tussen de arbeidsmarkt en de samenleving. Binnen de arbeidsmarkt gaapt er ook nog een kloof tussen vraag en aanbod. 50-plussers bevinden zich heel vaak op deze breuklijnen en verdrinken soms in de conflicten die hiermee gepaard gaan.

OWAES probeert deze kloven te overbruggen door rekening te houden met de kenmerken van deze groep op de arbeidsmarkt. Deze kenmerken worden in kaart gebracht aan de hand van onderstaande SWOT analyse.

OWAES zet volop in op deze opportuniteiten en kansen. De zwaktes worden aangepakt en op de bedreigingen worden antwoorden geformuleerd.

In de praktijk betekent dit dat OWAES op volgende ontwikkelingen probeert in te spelen:

 • de veranderingen in demografie (de verhouding werkende/niet-werkende bevolking):
  • 50-plussers zijn niet uitgespeeld
 • de mogelijkheden die de digitale wereld biedt:
  • huidige en toekomstige 50-plussers zijn daar steeds meer vertrouwd mee
  • 50-plussers maken ook meer gebruik van sociale en digitale media en mogelijkheden (internet, sociale netwerksites,...)
  • de meeste mensen (ook iets oudere) beschikken over één of meerdere digitale apparaten en hebben internettoegang
 • de focus op levenslang leren:
  • je bent nooit te oud om te leren
  • mensen leven langer
  • blijven langer actief
 • de groei van vrijwilligerswerk:
  • in het vrijwilligerswerk doet men wat men graag doet
  • dit wordt steeds meer geformaliseerd
  • vertrouwdheid met vrijwilligerswerk kan ook engagement met OWAES met zich meebrengen

Verschillende instapformules

OWAES kan op zeer veel verschillende manieren ingaan op de geschetste problematieken, afhankelijk van het soort dienstverlener dat je bent.

Heb je zelf een zeer uitgebreide doelgroep die je graag zelf opvolgt zonder dat daar anderen iets aan te zeggen hebben, dan kan je een volledig onafhankelijke OWAES configuratie opstarten en beheren. Dit kan door ons worden opgezet of, indien je de nodige technische expertise in huis hebt, volledig in eigen huis worden gedaan, dankzij de op termijn beschikbare opensourcesoftware die op github zal worden gepubliceerd en met een EUPL licentie zal zijn beschermd.

Je kan ook semi-onafhankelijk tewerk gaan door aan te sluiten bij het overkoepelende OWAES systeem waarmee je dan bepaalde gegevens kunt uitwisselen. In dat geval kan je filteren op wat je wenst te delen. Ook hier kan alles zelf worden gedaan of kan je zaken door ons laten doen, afhankelijk van je technische expertise.

De gemakkelijkste manier om met OWAES aan de slag te gaan is om gewoon deel te nemen als dienstverlener aan het bestaande platform. Op die manier hoef je vrijwel geen technische kennis te hebben (behalve dat je vertrouwd moet zijn met een browser en een beetje ervaring op het internet moet hebben) om toch op een eigen manier je "gebruikers" persoonlijk te kunnen opvolgen. Dit is de ideale manier om van start te gaan.

Wat je ook kiest, er is zeker een formule die voor jouw vraag geschikt is. Aarzel daarom niet om een persoonlijke account aan te vragen of een afspraak te maken voor een persoonlijke evaluatie van je eigen behoefte. Wij zijn er van overtuigd dat OWAES een groot deel van je dienstverlening kan vergemakkelijken.

Dienstverleners en toeleiders gezocht

Voor OWAES is het heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep van 50-plussers te kunnen rekruteren. Het project staat of valt met het voldoende kunnen mobiliseren van geïnteresseerde 50-plussers. Daarvoor zoeken wij ook zoveel mogelijk dienstverleners die deze doelgroepen bereiken om mee te werken aan het verspreiden van het project. Aarzel niet ons te contacteren als het project je interesseert. We komen graag tot bij jullie om wat meer uitleg te geven.

Concreet

Wil je meer info over dit project, schrijf je dan in voor een infosessie via het contactformulier of vraag meer info bij een sociale dienstverlener.

Vanaf 2014 worden diverse infosessies georganiseerd voor geïnteresseerde bedrijven en organisaties. De startfase van het project loopt nog tot eind september 2015. Als er concrete sessies worden gepland zullen we dit aankondigen op de startpagina, maar aarzel zeker niet uw interesse nu reeds door te geven via het contactformulier.

Nog vragen? Neem dan een kijkje op onze veelgestelde vragen pagina.